Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 25.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Европа

СРЕДНА ГОРА

Средно висока верижна планина в България, част от Преходната блоково-разломна област. Ограничена е от долините на Искър и Тунджа (между Ямболското и Сливенското поле), Подбалканските котловини и Горнотракийската низина. Площ 5950 km2, дължина 285 km, широчина до 50 km. Височина 1604 m (връх Голям Богдан). От напречните проломни долини на Тополница и Стряма се дели на Ихтиманска Средна гора, Същинска Средна гора и Сърнена гора. Ихтиманска Средна гора (между Панчаревския пролом на Искър и долината на Тополница) се състои от отделни планини - Лозенска планина, Вакарелска планина, Белица, Ветрен и Септемврийски рид (връх Тръна - 1275 m), разположени около Ихтиманската котловина. Морфографски и морфоложки е по-тясно свързана със западната част на Преходната област (виж Краищенско-Ихтиманска подобласт). Същинска Средна гора (между долините на Тополница и Стряма) е по-висока, с ясно очертано било (връх Голям Богдан, Братия - 1519 m, Буная - 1572 m). Сърнена гора (на изток от пролома на Стряма) е по-дълга (153 km) и по-ниска. Заоблено било (връх Братан - 1236 m), което на изток от Змейовския проход преминава в отделни ридове, височина до 260 m. Средна гора има стръмни северни склонове към Подбалканските котловини и полегати на юг - към Горнотракийската низина. Чрез ридовете Гълъбец, Козница, Кръстец и Межденик се свързва със Стара планина. Като орографска единица Средна гора се оформя през неогена и кватернера вследствие на верижни епейрогенни движения. Изградена е от гранитоиди, метаморфни протерозойски и палеозойски скали, пясъчници, мезозойски варовици, андезити. Умереноконтинентален климат с преходни елементи на изток. Реки: Тополница, Луда Яна и др. притоци на Марица и на Тунджа. Минерални извори по разседите между Средна гора и Подбалканските котловини и Горнотракийската низина. Находища на медни, пиритни, манганови руди, барит и др. Канелени, кафяви горски почви. Дъб, бук, пасища. Достъпна и леснопроходима.

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания