Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 17.07.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Астрономия
  - НАУКИ > Науки за Земята
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Общи понятия

ЗЕМЯ

Планета от Слънчевата система, III по отдалеченост от Слънцето и V по размери и маса. Обикаля около Слънцето по елиптична орбита (почти окръжност) със средна скорост 29,8 km/s за 365,24 средни слънчеви денонощия на средно разстояние 149,6.106 km (най-близо до Слънцето е през януари - 147.106 km, най-далеч е през юли - 152.106 km). Завърта се за 23 h 56 min 4,09 s (средно време) около оста си, която е наклонена към еклиптиката на 66°33'22''. Околоосното въртене на Земята обуславя смяна на деня и нощта, а наклонът на оста и орбиталното движение на Земята - смяна на годишните времена. Земната ос извършва прецесия и нутация, изменя се посоката и спрямо Земята, което предизвиква движение на земните полюси (виж полодия). Земята има 1 естествен спътник - Луна. Гравитационното действие на Луната и Слънцето върху Земята предизвиква приливи и отливи. Формата на Земята е геоид, с добро приближение - ротационен елипсоид. По Ф. Н. Красовски (1940) елементите на елипсоида са голяма полуос - 6378,245 km, малка полуос - 6356,863 km, и сплеснатост - 1/298,3. Обемът на Земята е 1,083.1012 km3, масата - 5,976.1024 kg, средната плътност - 5,5 g/cm3, дължина на екватора - 40 075,696 km, повърхнина - 510.106 km2, ускорение на силата на тежестта (на морското равнище) - на екватора 9,78 m/s2, на полюса 9,83 m/s2, средно 9,806 65 m/s2. Земята е съставена от концентрични слоеве. Земното ядро има температура 2000-5000 °С и се състои главно от съединения на желязото и никела. Земната мантия има температура 900-1500 °С и се състои главно от кислород, желязо, манган. Земната кора е предимно кислородно-силициево-алуминиева и има дебелина от 15 до 75 km. Различават се също литосфера и астеносфера. Геоложката история на Земята се дели на 5 ери, като абсолютната възраст се оценява на 4-5 млрд. г. (виж геохронология). Географската обвивка на Земята се състои от взаимно свързани и взаимно действащи помежду си геосфери. По-голямата част от земната повърхност е заета от Световния океан (70,8 %, 361,1 млн. km2) - средна дълбочина 3800 m, максимална дълбочина 11 034 m (Мариански ров). Сушата е разделена на 7 континента (Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Европа, Австралия и Антарктида) и много острови. Средна височина на сушата - 875 m, максимална височина - 8848 m (връх Еверест). Екваторът разделя Земята на 2 полукълба - Северно (39 % суша) и Южно (19 % суша). Геоморфологичното развитие на земната повърхност е обусловено от взаимодействието на екзогенните процеси и ендогенните процеси, от дейността на организмите и човека. Разнообразен релеф: низини и равнини (0-200 m, 25,4 %), хълмисти и полупланински земи (200-1000 m, 46,2 %), планини (над 1000 m, 28,4 %). Неравномерното разпределение на слънчевата енергия в географската обвивка предизвиква зоналност на организмите - виж климатични пояси, растителногеографско райониране и зоогеографско райониране. Населението на Земята е 5,978 млрд. (1999) - виж и раси. С нарастващото влияние на човешкото общество върху природната среда възниква проблемът за рационалното използване на природните ресурси и охраната на природата - виж екология и ноосфера.
Виж приложение Земя.

Строеж на Земята (по К. Булен). А – земна кора; В+С – горна мантия; D (D'+D'') – долна мантия; Е – външно ядро; F – преходна зона; G – вътрешно ядро (ядка)

   Последна актуализация: 20.01.2007  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания