Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Към Таблици   Източник: Енциклопедия А-Я  

ИСТОРИЯ НА БИОЛОГИЯТА (към статия БИОЛОГИЯ )

500 пр. Хр. Първи изследвания върху строежа и поведението на животните, направени от гръцкия лекар Алкмеон Кротонски
450 пр. Хр. Първи детайлни изследвания на Хипократ върху човешката анатомия
350 пр. Хр. Аристотел поставя основите на биологичните науки и очертава теорията на еволюцията
300 пр. Хр. Теофраст прави първите подробни изследвания върху растенията
175 сл. Хр. К. Гален полага основните принципи на анатомията и физиологията
1500 Л. да Винчи изследва човешката анатомия и прави точни анатомични рисунки
1665 Р. Хук описва клетъчната структура на растенията с усъвършенстван от него сложен микроскоп и дава наименованието клетка
1672 М. Малпиги прави първи изследвания в ембриологията, като описва развитието на кокоше яйце
1673–1719 А. ван Льовенхук открива и описва еритроцити (1674), сперматозоиди (1677), едноклетъчни водорасли, инфузории, много бактерии и други микроорганизми с конструирани от него еднолещови микроскопи
1758 К. Линей публикува своя систематика на растенията – основоположник на таксономията
1759 К. Волф предлага епигенетична теория за развитие на организмите; един от основоположниците на съвременната ембриология
1768–69 Пътешествията на Дж. Кук по Тихи океан разкриват неподозирано разнообразие на живи организми, с което подтикват развитието на теории за обяснение на произхода им
1796 Е. Дженер въвежда ваксиниране (срещу едрата шарка); поставя основите на теории за антителата и имунните реакции
1801–09 Ж. Ламарк защитава теорията за еволюция чрез наследяване на придобити признаци
1831-36 Околосветско пътешествие на Ч. Дарвин с кораба “Бигъл”
1839 Т. Шван обосновава клетъчната теория за строежа на организмите
1855 Клетъчното делене е единственият начин на размножаване на клетките
1857 Л. Пастьор установява, че ферментацията се дължи на микроорганизми; поставя основите на микробиологията
1859 Ч. Дарвин публикува “За произхода на видовете чрез естествен отбор”, където излага теорията за еволюция на видовете чрез естествен отбор
1865 Г. Мендел прави изследвания върху наследствеността чрез опити с грах, но получава малко признание
1869 Изолирана е ДНК – химично съединение, носител на наследствена информация
1876 Р. Кох открива антраксния бацил; полага основите на микробиологичните методи
1883 А. Вайсман предлага теория за непрекъснатост на зародишната плазма
1884 И. Мечников предлага клетъчна теория на имунитета
1890 Е. Беринг открива антителата; начало на лечение на заразните болести с антисеруми
1892 Открит е първият вирус (причинител на тютюневата мозайка)
1900 Работата на Г. Мендел е преоткрита, положени са основите на генетиката
1907 Р. Харисън разработва техники за култивиране и изследване на клетки и тъкани извън организма
1911 Изолиран е първият вирус, предизвикващ рак
1915–17 Ф. Туорт и Ф. д’Ерел независимо един от друг откриват бактериофагите
1926 Дж. Съмнер получава ензим в кристален вид
1927 Получаване на лъчеви мутации
1929 А. Флеминг открива пеницилина; начало на ерата на антибиотиците
1935 К. Лоренц публикува изследвания върху поведението на животните; поставя основите на етологията
1944 О. Ейвъри и сътрудници доказват, че ДНК е носител на генетичната информация
1953 Дж. Уотсън и Ф. Крик описват молекулната стуктура на ДНК
1967 Пълно разшифроване на генетичния код
1971–74 Разработване на методи за конструиране на рекомбинантни молекули ДНК и за техния пренос и размножаване (копиране) в клетки
1975 Откриване на ендогенните опиати (ендорфините); нова фаза в изследванията на химията на мозъка
1976 Х. Корана и негови колеги синтезират първия функциониращ изкуствен ген; начало на генното инженерство
1982 Генна база данни е заложена в Хайделберг, Германия, и в Лос Аламос, САЩ
1985 Първият човешки ген, предизвикващ рак – ретинобластома, е изолиран от изследователи в Масачузетс
1991 В Аризона, САЩ, е поставено началото на Биосфера 2 – експеримент, опитващ се да пресъздаде световната биосфера в миниатюрни условия (в изолирана стъклена къща)
1992 Изследователи от Калифорнийския университет, САЩ, стимулират деленето на изолирани мозъчни клетки от мишки, с което оборват аксиомата, че след раждането мозъчните клетки на бозайник не могат да се размножават
Най-големият организъм в света – гъба с подземни хифи (филаменти), разпространени върху 600 ha, е открит в щата Вирджиния, САЩ
1994 Учени от Пакистан и САЩ изкопават останки на кит от преди 50 млн. г. със задни крака, които са му позволявали да ходи по сушата
1996 Доли – първият бозайник (овца), клониран от възрастна тъканна клетка, се ражда в Шотландия
2001 Пълно разчитане на човешкия геном от Организацията за човешки геном(HUGО, основана 1988 във Вашингтон) и от частната компания Селера Джиномикс” (основана 1998 в Роквил, САЩ)
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания