Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 25.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - ИСТОРИЯ > История на България
  - ОБЩЕСТВО > Държава

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (към статия БЪЛГАРИЯ, Република България)

Учредително събрание Антим I 14.II.1879 – 16.IV.1879
I велико народно събрание Антим I 17.IV.1879 – 26.VI.1879
I обикновено народно събрание Петко Каравелов 21.Х.1879 – 24.ХI.1879
II обикновено народно събрание Петко Каравелов 23.III.1880 – 26.III.1880
Петко Славейков 26.III.1880 – 28.ХI.1880
Никола Сукнаров 29.ХI.1880 – 18.ХII.1880
II велико народно събрание Тодор Икономов 1.VII.1881
III обикновено народно събрание митрополит Симеон 11.ХII.1882 – 8.IХ.1883
Димитър Греков 9.IХ.1883 – 25.ХII.1883
IV обикновено народно събрание Петко Каравелов 27.VI.1884 – 30.VI.1884
Стефан Стамболов 30.VI.1884 –26.VIII.1886
Георги Живков 1.IХ.1886 – 6.IХ.1886
III велико народно събрание Георги Живков 19.Х.1886 – 1.ХI.1886
Димитър Тончев 22.VI.1887 – 3.VIII.1887
V обикновено народно събрание Димитър Тончев 15.Х.1887 – 12.ХII.1888
Захари Стоянов 13.ХII.1888 – 6.IХ.1889
Панайот Славков 22.Х.1889 – 15.Х.1890
VI обикновено народно събрание Панайот Славков 15.Х.1890 – 12.ХII.1892
Димитър Петков 14.ХII.1892 – 3.V.1893
IV велико народно събрание Димитър Петков 3.V.1893 – 17.V.1893
VII обикновено народно събрание Димитър Петков 15.Х.1893 – 19.ХI.1893
Георги Живков 20.ХI.1893 – 1.VIII.1894
VIII обикновено народно събрание Теодор Теодоров 15.Х.1894 – 10.Х.1896
IХ обикновено народно събрание Георги Янкулов 1.ХII.1896 – 19.ХII.1898
Х обикновено народно събрание Димитър Вачов 16.V.1899 – 1.Х.1899
Жечо Бакалов 18.Х.1899 – 29.IХ.1900
ХI обикновено народно събрание Иван Е. Гешов 22.II.1901 – 25.Х.1901
Марко Балабанов 25.Х.1901 – 23.ХII.1901
ХII обикновено народно събрание Драган Цанков 22.IV.1902 – 21.VIII.1903
ХIII обикновено народно събрание Петър Стайков 2.ХI.1903 – 30.I.1904
Тодор Гатев 20.Х.1904 – 18.ХII.1905
Петър Гудев 17.Х.1905 – 2.III.1907
Добри Петков 5.III.1907 – 18.IV.1908
ХIV обикновено народно събрание Христо Славейков 15.VI.1908 – 15.IХ.1910
Петър Ораховац 15.Х.1910 – 15.II.1911
V велико народно събрание Стоян Данев 9.VI.1911 – 9.VII.1911
ХV обикновено народно събрание Стоян Данев 15.Х.1911 – 1.VI.1913
Иван Е. Гешов 26.VI.1913 – 23.VII.1913
ХVI обикновено народно събрание Димитър Вачов 19.ХII.1913 – 31.ХII.1913
ХVII обикновено народно събрание Димитър Вачов 20.III.1914 – 15.IV.1919
ХVIII обикновено народно събрание Найчо Цанов 10.Х.1919*
ХIХ обикновено народно събрание Александър Ботев 15.IV.1920 – 24.VI.1921
Недялко Атанасов 4.ХI.1921 – 11.III.1923
ХХ обикновено народно събрание Александър Ботев 21.V.1923 – 11.VI.1923
ХХI обикновено народно събрание Тодор Кулев 9.ХII.1923 – 4.I.1926
Александър Цанков 5.I.1926 – 15.IV.1927
ХХII обикновено народно събрание Александър Цанков 19.VI.1927 – 15.V.1930
Никола Найденов 21.V.1930 – 15.IV.1931
ХХIII обикновено народно събрание Стефан Стефанов 20.VIII.1931 – 12.Х.1931
Александър Малинов 15.Х.1931 – 18.V.1934
ХХIV обикновено народно събрание Стойчо Мошанов 22.V.1938 – 24.Х.1939
ХХV обикновено народно събрание Никола Логофетов 24.II.1940 – 16.V.1941
Христо Калфов 16.V.1941 – 23.VIII.1944
ХХVI обикновено народно събрание Васил Коларов 15.ХII.1945 – 6.ХI.1946
VI велико народно събрание Васил Коларов 7.ХI.1946 – 21.Х.1949
I (XXVII) народно събрание Фердинанд Козовски 1.II.1950 – 2.ХII.1953
II (XXVIII) народно събрание Фердинанд Козовски 14.I.1954 – 11.ХII.1957
III (XXIX) народно събрание Фердинанд Козовски 13.I.1958 – 4.ХI.1961
IV (XXX) народно събрание Фердинанд Козовски 15.III.1962 – 12.IХ.1965
Сава Гановски 6.ХII.1965 – 8.ХII.1965
V (XXXI) народно събрание Сава Гановски 11.III.1966 – 18.V.1971
VI (XXXII) народно събрание Георги Трайков 7.VII.1971 – 27.IV.1972
Владимир Бонев 27.IV.1972 – 9.III.1976
VII (XXXIII) народно събрание Владимир Бонев 15.VI.1976 – 7.IV.1981
VIII (XXXIV) народно събрание Станко Тодоров 16.VI.1981 – 21.III.1986
IХ (XXXV) народно събрание Станко Тодоров 17.VI.1986 – 3.IV.1990
VII велико народно събрание Николай Тодоров 18.VII.1990 – 12.VII.1991**
ХХХVI народно събрание Стефан Савов 4.ХI.1991 – 24.IХ.1992
Александър Йорданов 5.ХI.1992 – 17.Х.1994
ХХХVII народно събрание Благовест Сендов 12.I.1995 – 19.II.1997
ХХХVIII народно събрание Йордан Соколов 7.V.1997 – 13.IV.2001
XXXIX народно събрание Огнян Герджиков 5.VII.2001 – 4.II.2005
Борислав Великов 23.II.2005 – 17.VI.2005
 XL народно събрание
 Георги Пирински 11.VII.2005 – 25.VI.2009
 XLI народно събрание
 Цецка Цачева 14.VII.2009 –
*Н. Цанов подава оставка по политически причини на посочената дата и ХVIII обикновено народно събрание (2.X.1919–20.II.1920) се ръководи от подпредседателя Недялко Атанасов.
**VII велико народно събрание след разпускането си на 12.VII.1991 продължава като обикновено народно събрание до 2.Х.1991.
   Последна актуализация: 28.05.2010  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания