Тест

    1. Понятието хардуер означава:
а) компютърната система;
б) програмната част на компютъра;
в) апаратната част на компютъра;
г) твърдият диск на компютъра.

    2. Без кой от посочените хардуерни елементи може да работи един компютър:
а) операционна система;
б) централен процесор;
в) дънна платка;
г) звукова карта.

    3. За какво служат разширителните слотове на дънната платка?
а) към тях се свързват клавиатура и мишка;
б) за директно монтиране на компонент – например RAM;
в) за включване на захранването;
г) за свързване на принтер.

    4. Кой хардуерен елемент контролира всички компоненти на компютъра:
а) операционната система;
б) RAM паметта;
в) централният процесор;
г) клавиатурата.

    5. Кое от посочените устройства е входно?
а) принтер;
б) тонколони;
в) монитор;
г) мишка.

    6. Твърдият диск служи за:
а) съхраняване на динамични данни, които след изключване на компютъра се изтриват;
б) съхраняване на данните в компютъра;
в) защита на компютъра от външно нараняване;
г) охлаждане на елементите в системната кутия.

    7. Коя от посочените подредби е правилна за нарастващи единици за измерване на информация?
а) bit, byte (B), MB, KB, GB, TB;
б) bit, byte (B), KB, MB, GB, TB;
в) bit, byte (B), KB, GB, TB, MB;
г) TB, GB, KB, MB, B, bit.

    8. Операционната система е част от:
а) системния софтуер;
б) приложния софтуер;
в) хардуера;
г) BIOS.

    9. Кой от посочените видове софтуер се използва за демонстрация на функциите му?
а) Shareware;
б) Freeware;
в) Adware;
г) Demo.

    10. Кое определя договорните отношения между автора и потребителя на софтуер?
а) софтуерният лиценз;
б) здравните норми;
в) етичните норми;
г) условията за безопасна работа.