Електронният учебен курс е предназначен да подпомогне обучението по Информационни технологии в 9 клас.
    Представеното учебно съдържание е достъпно за разбиране и е онагледено с необходимите средства – графични изображения и клипове, съпроводени със звук. Предлага добър дизайн и интуитивен интерфейс, позволяващ лесна навигация. Съдържа справочник с термините, подредени по азбучен ред, който е достъпен от всеки урок.
    Настоящият учебен курс може да се използва от учениците както за работа в клас, така и за самоподготовка. Електронният курс е изключително полезен за усвояване на основните понятия и умения при използване на компютърните системи.
    За затвърждаване на усвоените знания са предвидени тестове за самопроверка и разработване на практически задачи.
    Електронният учебен курс е актуален и интересен вариант на обучение в помощ на учителите.
    Съдържанието му е съобразено с учебната програма и отговаря на държавните общообразователни изисквания, утвърдени от Министерството на образованието и науката.