Помощ

Версия за печат

 

Теория

 

 

 

Определение: Израз с рационален степенен показател е числото

Всички свойства на изрази с цял степенен показател са в сила и при рационалните степенни показатели.

Нека a , bR; m , n Z ; p , q N n 1 q ≠ 1

 1. a . a= a;
 2. a:a= a;
 3. = ;
 4. ;
 5. ;
 6. Ако а > 0, то > 0;
 7. Ако а > 0 и а ≠ 1, то = <=> ;
 8. Ако 0 < а < 1, то <=>> ;
 9. Ако а > 1, то <=>< ;

Определение: Ирационален израз е този, в който се съдържа променлива под знака на радикала.

Свойства:

 1. a . a= a;
 2. a:a= a;
 3. = ;
 4. ;
 5. ;
 6. Ако а > 0, то > 0;
 7. Ако а>0 и а≠1, то = <=>;
 8. Ако 0 < а < 1, то <=>
  >;
 9. Ако а > 1, то <=>
  < ;

 

Музика:   


                            

Забавление