Помощ

Версия за печат

 

Теория

 

 

 

I. Триъгълник

II. Четириъгълник

 

I. Триъгълник

Ще използваме следните стандартни означени:

P = a + b + c – периметър на триъгълника;

- полупериметър;

r – радиус на вписаната в триъгълника окръжност;

R – радиус на описаната около т ариъгълника окръжност.

 

Най използваните формули са:

- Херонова формула

Лицето на равностранен триъгълник -

Тъм тези добре познати формули ще добавим и тези които са свързани с тригонометричните функции на ъглите на триъгълника.

 

II. Четириъгълник

Формули за лица на различни четириъгълници:

Лице на произволен четириъгълник

Ако r е радиусът на вписаната в четириъгълник окръжност и ,

то в сила е формулата S = p.r .

 

Ако около четириъгълник АВС D може да сеопише окръжност, то в сила е формулата:

 

Ако четириъгълник е вписан в окръжност и описан около окръжност, то е в сила формулата

Музика:   


                            

Забавление