Версия за печат

Помощ

 

Теория

 

 

 

Тригонометричните функции и са ограничени

 

Тригонометричните функции и приемат всички стойности от интервала (- ∞; + ∞).

 

Основни тригонометрични тъждества са:

и

 

Таблица с най-използваните стойности на тригонометричните функции:

 

30°

45°

60°

90°

120°

135°

150°

180°

0

1

0

1

0

-

-

-

-1

0

1

не е дефиниран

-

-1

-

0

не е дефиниран

1

0

-

-1

-

не е дефиниран

 

Таблица 2, даваща връзка между тригонометричните функции и тъждества:

 

-

-

-

-

-

-

 

Графики на , :

в интервала расте;

в интервала намалява;

в интервала намалява;

в интервала   расте.

 

е винаги растяща, но

е винаги намаляваща, но

 

Тригонометрични
Таблици

Анимации:

Калкулатор

Най-използвани стойности на Синус

Най-използвани стойности на Косинус

Най-използвани стойности на Тангенс

Забавление

Музика: