Прогресии » Формули за сбора на първите n члена на аритметична прогресия

упражнения
тест
задачи
раздел „Прогресии“