Прогресии » Геометрична прогресия — формула за общия член

упражнения
тест
задачи
раздел „Прогресии“