Прогресии

съдържание
 
 
 
числови редици
 
аритметична прогресия — формула за общия член
 
свойства на аритметичната прогресия
 
сума на първите n члена на аритметична прогресия
 
геометрична прогресия — формула за общия член
 
свойства на геометричната прогресия
 
сума на първите n члена на геометричната прогресия
 
комбинирани задачи от прогресии
 
лихва
 
контролен тест
 
общи задачи