Тригонометрични функции

съдържание
 
 
 
тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180° (преговор)
 
обобщен ъгъл
 
функциите синус и косинус от обобщен ъгъл
 
функциите тангенс и котангенс от обобщен ъгъл
 
свойства на тригонометричните функции на обобщени ъгли
 
тригонометрични функции на сбор и разлика на два ъгъла
 
тригонометрични функции на удвоен ъгъл
 
преобразуване на сбор и произведение на тригонометрични функции
 
контролен тест