Помощ

 

Теория

 

 

 

Цилиндър

 Фигура, заключена между два еднакви кръга, се нарича цилиндър.

 Отсечката, свързваща съответни точки от двете основи, се нарича образувателна.

 Ако образувателната на цилиндъра е перпендикулярна на основите, то цилиндърът е прав кръгов.

 Отсечката, свързваща центровете на двете окръжност, се нарича ос на цилиндъра.

 Сечението, минаващо през оста на цилиндъра, се нарича осно сечение.

 Осното сечение на прав кръгов цилиндър е правоъгълник.

 Цилиндърът може да се разгледа и като ротационно тяло, получено при въртенето на правоъгълник около една негова страна.

 Около всеки прав кръгов цилиндър може да се опише сфера, като центърът u е средата на оста.

 В = π. r 2 - лице на основата.

 S = 2 π . r . l лице на околна повърхнина на прав кръгов цилиндър.

 S 1 = S + 2. B = 2. π . r .( r + l ) – лице на пълна повърхнина на прав кръгов цилиндър.

 V = π . r 2 . h – обем на кръгов цилиндър.

 Забележка: За краткост вместо прав кръгов цилиндър ще записваме само цилиндър.

Анимации:


Изглед - цилиндър


Обем - цилиндър

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат