Помощ

 

Теория

 

 

 

Множество от точки, лежащи между кръг и точка нележаща в равнината на този кръг се нарича конус.

 Фигура получена при въртенето на правоъгълен триъгълник около негова страна се нарича конус.

 Точката, нележаща в равнината на кръга, се нарича връх.

 Кръга наричаме основа на конуса.

 Отсечката, минаваща през центъра на основата и върха на конуса се нарича ос на конуса.

Разстоянието от върха на конуса до равнината на основата е височина на конуса, ако той е прав то височината съвпада с оста.

 Отсечката, свързваща върха на конуса с точка от кръга се нарича образувателна.

 Кръгов конус, на които оста е перпендикулярна на основата се нарича прав кръгов конус.  

Осното сечение на прав кръгов конус е равнобедрен триъгълник .

Забележка: За краткост вместо прав кръгов конус ще записваме конус.  

S = π . r . l - лице на околна повърхнина на прав кръгов конус.  

S1 = S + B – лице на пълна повърхнина на прав кръгов конус, където В е лицето на основата.  

V = - обем на прав кръгов конус.

Анимации:

Компоненти на конус

 

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат