Помощ

 

Теория

 

 

 

Определение: Сферата е множество от точки в пространството, които се намират на дадено разстояние R от дадена точка О – център на сферата.

Хорда на сфера – отсечка коята свързва две точки от сферата.

Диаметър на сферата – хорда която минава през центъра на сферата.

Сечението на равнина със сфера винаги е окръжност, а ако тази окръжност минава през центъра на сферата, то тя се нарича голяма окръжност.

Сферата може да се получи и като ротационно тяло при въртенето на полуокръжност около диаметъра си.

Взаимно положение на сфера и права:

                 Нямат общи точки            секуща             допирателна

 Взаимно положение на сфера и равнина:

           Секуща                    допирателна               Нямат общи точки        

Взаимно положение на две сфери:

 

               Нямат общи точки                  допиращи се       пресичащи се

Лицето на повърхнината на сфера е S = 4.π. R 2

Лицето на сферичен отрез е S сферичен отрез= 2.π. R.h.

 

Кълбото е множество от точките на сферата и всички нейни вътрешни точки.

Обемът на кълбо е V = .π. R 3

Обемът на отрез от кълбо е V отрез от кълбо = .π. h 2(3. R – h).

Анимации:


Изглед - сфери


Обем и повърхнина на сфера

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат