Помощ

 

Теория

 

 

 

Права а лежи в равнина α, ако:

- има две общи точки с равнината

- има обща точка с α и е успоредна на права от α

- има обща точка с α и е успоредна на права b, която е успоредна на α

- има обща точка с α и е перпендикулярна на права b, която е перпендикулярна на α

- има обща точка с α и е перпендикулярна на равнина β, която е перпендикулярна на α

  Права а е успоредна на равнина α , ако:

- няма обща точка с α

- е успоредна на права от α

- е перпендикулярна на права, която е

перпендикулярна на α

- е перпендикулярна на равнина, която е

перпендикулярна на α

  Права а е перпендикулярна на равнинаα, ако:

- е перпендикулярна на две пресичащи се прави

от α

- е успоредна на права, която е перпендикулярна

на α

- е перпендикулярна на равнина, която е

успоредна на

- лежи в равнина, перпендикулярна на α и е перпендикулярна на пресечницата на две равнини

 

Разстояние от точка до равнина е дължината d на перпеникуляра от точката до равнината

   

Разстояние между успоредна права и равнина е разстоянието d от коя да е точка от правата до равнината.

 Ъгълът между права и равнина е ъгълът между правата и нейната ортогонална проекция върху равнината.

 Теорема за трите перпендикуляра: Ако права а пресича равнината α, но не е перпендикулярна на нея, то права b от равнината α е перпендикулярна на правата а тогава и само тогава, когато b е перпендикулярна на ортогоналната проекция на а върху равнината α.

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат