Помощ

 

Теория

 

 

 

Определение: Тяло, което е част от кръгов конус, заключена между две успоредни сечения се нарича пресечен конус.

Разстоянието между равнините се нарича височина на пресечения конус

Отсечката, свързваща основите на пресечения конус, се нарича ос.

Ако оста на пресечения конус е перпендикулярна на равнините на основите, то пресеченият конус е прав.

Сечението, което минава през оста на конуса, се нарича осно сечение.

Осното сечение на прав кръгов пресечен конус е равнобедрен трапец.

S =π(r + r1). – лице на околна повърхнина на прав кръгов пресечен конус.

S1 =S + B + B1 – лице на пълна повърхнина на прав кръгов пресечен конус.

V= – обем на прав кръгов пресечен конус.


Анимиран вариант на чертежа

Анимации:

Пресечен конус

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат