Помощ

 

Теория

 

 

 

Определение: Многостен, две от стените на които са еднакви n -ъгълници, разположени в успоредни равнини, а другите му стени са успоредници, се нарича n -ъгълна призма.

 Права призма - призма, на която околните ръбове са перпендикулярни на основите.

 Правилна призма – права призма, основата на която е правилен n -ъгълник.

 Височина на призма – всяка отсечка, краищата на която лежат в двете основи на призмата и е перпендикулярна на тях. Това е разстоянието между равнините на двете основи.

 Паралелепипед – призма с основи успоредници.

 Правоъгълен паралелепипед – призма със стени правоъгълници.

 Околната повърхнина на призма е сумата от лицата на околните стени.

 Пълна повърхнина - Сборът от лицата на стените се нарича пълна повърхнина на призма (или лице на повърхнина на призма).

 Лицето на околната повърхнина S = l. p , където l – дължината на околният ръб, а р периметъра на перпендикулярното сечение( за права призма периметъра на основата).

 Лицето на пълната повърхнина S1 = S + 2. B , където В е лицето на основите.

 Обемът V = B . H , където H – височината на призмата.

Анимации:


Елементи на прзима


Обем на призма

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат