Помощ

 

Теория

 

 

 

I. Две прави в пространството са успоредни, ако:
II. Две прави са перпендикулярни, ако:

III. Две прави са кръстосани, ако:

не съществува равнина, която ги съдържа.

 

Ъгъл между две кръстосани прави е ъгълът между две пресичащи се прави, успоредни на кръстосаните.

 

Ос – отсечка на две кръстосани прави – се нарича отсечката, на която двата края лежат на двете кръстосани прави и е перпендикулярна на двете прави.

 

Дължината на ос – отсечката е най-късото разстояние между кръстосаните прави.

Музика:   


                            

Забавление

Версия за печат