Учебник по математика за 12-ти клас
     
 
Съдържание
1. Стереометрия
2. Числа
3. Уравнения и неравенства
4. Функции