Рационални изрази

съдържание
 
 
 
операции с числа (преговор)
 
алгебричен израз (преговор)
 
стойност на рационален израз
 
допустими стойности на рационален израз
 
съкращаване и разширяване на дроби
 
събиране и изваждане на рационални дроби
 
умножение и деление на рационални дроби
 
тъждествени преобразования
 
контролен тест