Рационални уравнения » Формули на Виет за квадратно уравнение

упражнения
тест
задачи
раздел „Рационални уравнения“