Рационални уравнения » Решаване на рационални уравнения чрез полагане

упражнения
тест
задачи
раздел „Рационални уравнения“