Рационални уравнения

съдържание
 
 
 
квадратно уравнение
 
формули на Виет за квадратно уравнение
 
определяне знаците на корените на квадратно уравнение
 
решаване на рационални уравнения
 
решаване на рационални уравнения чрез полагане
 
моделиране с рационални уравнения
 
контролен тест