Системи уравнения

съдържание
 
 
 
системи линейни уравнения (преговор)
 
нелинейни системи с линейно уравнение
 
системи с хомогенно уравнение
 
решаване на системи чрез полагане
 
контролен тест