Ирационални изрази и уравнения » Ирационални уравнения с един радикал

упражнения
тест
задачи
раздел „Ирационални изрази и уравнения“