Подобни триъгълници » Пропорции, пропорционални отсечки (преговор)

упражнения
тест
задачи
раздел „Подобни триъгълници“