Подобни триъгълници

съдържание
 
 
 
пропорции, пропорционални отсечки (преговор)
 
теорема на Талес
 
подобни триъгълници
 
първи признак за подобие на триъгълници
 
хорди и секущи
 
втори и трети признак за подобие на триъгълници
 
контролен тест