Правоъгълен триъгълник

съдържание
 
 
 
теорема на Питагор
 
тригонометрични функции на остър ъгъл
 
решаване на правоъгълен триъгълник
 
намиране на елементи в правоъгълен триъгълник
 
намиране на елементи в равнобедрен триъгълник и трапец
 
контролен тест