1.6. Приложения на електричния ток в различни среди


1.6.1. Механизъм на протичане на ток в метали

1.6.2. Зависимост на съпротивлението от температурата

1.6.3. Електролитна дисоциация

1.6.4. Механизъм на протичане на ток в електролити

1.6.5. Електролиза

1.6.6. Йонизация на газовете

1.6.7. Механизъм на протичане на ток в газове

1.6.8. Приложения на газовия разряд

1.6.9. Свойства на полупроводниците

1.6.10. Полупроводници със собствена проводимост

1.6.11. Примесна n-проводимост

1.6.12. Примесна р-проводимост

1.6.13. р- n-преход

1.6.14. Полупроводникови диоди

Самопроверка Следваща подтема
>> Учебно съдържание