Информация за структурата
на електронния учебен курс
и препоръчителни технически параметри
 


СТРУКТУРА НА КУРСА


Входна проверка

             Необходими знания
             Тестови задачи

Информация по темата
             Учебно съдържание
             Илюстрации
             Основни понятия

Въпроси, упражнения, задачи и отговори

Самопроверка

За любознателните

Полезни адреси в Интернет

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

  ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Електронният курс е разработен за операционна система Windows XP и следващи. Версията на Internet Explorer трябва да е 6.0 и по-висока.

Най-добра разделителна способност на екрана - 1024 х 768

Трябва да са активирани следните настройки на Internet Explorer:

  • да е активиран JavaScript
  • да не са блокирани pop-up прозорците
  • да позволява active-content

За да са активни анимациите, е необходимо да бъдат активирани следните настройки на макросите в MS PowerPoint:

Tools / Macro / Security / Security Level : Medium
Tools / Macro / Security / Trusted Sources: VB Ap

 

>> Съдържание и технически изисквания