3. Природногеографски области
 


Рила, Пирин и долината на река Места

Национален парк Рила е най-значимото местообитание на планинската флора в Европа. В него се срещат 8 растения, които не растат никъде другаде по света. В парка се намират пет резервата. „Централен Рилски резерват“ е най-големият не само в България, но и на Балканския полуостров. Той е един от най-големите европейски резервати. Резерватът Парангалица е известен и с най--големите популации на рилска иглика, чиито исторически връзки ни отвеждат чак в Китай. Тя няма родственици на Балканския полуостров.

Национален парк Пирин е включен в списъка на ООН за националните паркове и е обект на Конвенцията за световното културно и природно наследство. Попада изцяло в северния дял на Пирин. Площта му е 40 400 ха. На територията на парка е един от най-старите резервати в България „Баюви дупки-Джинджирица“, обявен за такъв през 1934 г. с цел да се запазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура. Най-новият резерват – „Юлен“ е с площ 3200 ха – е създаден през 1994 г.  Планината крие вълшебни красоти: водопади, високопланински езера, пропасти, циркуси и др.

Самопроверка Адреси в интернет
>> За любознателните