6. География на регионите в България
 


6.1. Югозападан регион

6.2. Западен Тракийско–Родопски регион

6.3. Източен Тракийско-Родопски регион

6.4. Югоизточен регион

6.5. Североизточен приморски регион

6.6. Североизточен придунавски регион

6.7. Северен централен регион

6.8. Северозападен регион

Тестови задачи Следваща подтема
>> Учебно съдържание