ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН КУРС
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 10. клас

задължителна подготовка

Съдържание

 1. Географско положение на България :
  територия и граници

   
 2. Природна среда на България
   
 3. Природногеографски области
   
 4. География на населението и селищата
  в България

   
 5. География на националното стопанство
   
 6. География на регионите в България